Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-18

Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Start: Augusti/Septemper 2003
Kontakt: Martin Svensson, [email protected]
Skicka gärna er CV till mig före den 15 juni så vi kan boka tid för ett möte.

MOSES-projektet på SICS (Swedish Institute for Computer Science)
undersöker på vilka sätt mobila tjänster kan användas för att överlagra
världen med virtuell social information för att skapa rikare
upplevelser. Genom att låta människor lämna elektroniska spår efter
sig kan dessa sedan plockas upp av andra personer, för att tex hjälpa
dem att hitta de mest intressanta platserna. Inom projektet har vi valt
att titta närmare på Kista Galleria och hur den kan förstärkas med
dessa sociala spår av var folk har varit, vad de tycker om de olika
platserna i gallerian osv.

En central del i MOSES är utbyte av de sociala spåren, vilket ska ske när två eller flera människor passerar varandra. I vårt scenario sker detta med hjälp av blåtandskommunikation på SonyEricsson P800-telefoner.

Magisterarbetet syftar till att undersöka och implementera hur den här
blåtandskommunikationen skall se ut. Specifikt kommer arbetet behandla
följande frågor:
* Uppkopplingstid. Hur kan söktiden för att koppla ihop blåtandsterminaler minimeras?
* Överföringstid. Hur mycket information kan överföras mellan två
terminaler under en given tid?
* Java API. P800-telefonen har inget Java API för
blåtandskommunikation. Vi vill utveckla en prototyp till ett sådant.
* Utveckla en prototyp som använder blåtandskommunikation.

Vi söker en person som är intresserad av OS-nära programmering och
systemutveckling i C/C++ och Java. Studenten kommer att arbeta med C++
utveckling i Symbian samt JNI för portning till Java. Arbetet ställer
höga krav på programmeringskunskap/intresse. Det kommer också innebära
en unik möjlighet att lära sig systemutveckling för små terminaler som
använder Symbian som operativsystem.

Detta magisterarbete kommer att bedrivas tillsammans med
Positioneringsteknologier för P800-terminaler

På SICS erbjuder vi ett rum att sitta i samt dator och nödvändig programvara. Vi försöker också skriva en vetenskaplig artikel av rapporten. Detta ger studenten en möjlighet att avsluta sitt
arbeta med att resa till en vetenskaplig konferans.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.