Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget

Siemens-Elema är ett av de största medicintekniska företagen i Sverige. Inom affärsområdet Life Support Systems (LSS) utvecklar, producerar och marknadsför vi system för andningshjälp och narkos. På livsuppehållande produkter ställs mycket höga kvalitetskrav. Arbetet från forskning till färdig produkt innebär samråd med läkare och specialister runt om i världen. Marknadens allt ökande krav på enklare hantering, lägre kostnader samt utökad funktionalitet och flexibilitet bjuder på verkligt stimulerande utmaningar. Vår världsledande position bygger på teknik och arbetsmetoder i den yttersta framkanten och intimt samarbete mellan experter inom utvecklingsprojekten. Våra viktigaste marknader är USA, Japan och Västeuropa. Alla verksamheter är samlade centralt i Solna vilket ger en bra insyn i hur en produkt tar sig från forskning och ut på marknaden.

Uppgiften

Att få en så rättvisande bild som möjligt av hur patientens lunga är beskaffad är centralt för att en läkare ska kunna utföra rätt behandling. Av intresse är till exempel lungvolymen, lungans elasticitet mm.

Den grundläggande teorin för hur mätning av en viss lungfysiologisk parameter kan utföras har utarbetats inom forskningsgruppen. Fortfarande finns dock en rad frågetecken kvar kring tekniken som behöver utredas. Det vi vill ha svar på är hur bra mätningen blir och vilka faktorer som påverkar resultatet och hur. Vi är förstås även intresserade av lösningar på de problem som identifieras! På grund av pågående patentansökning kan mer information ges först efter underskrift av sekretessavtal.

Arbetet kommer i korta drag bestå av teoretisk modellering, uppbyggnad av mätsystemet (mjukvara i någon form, tex LabView eller Matlab), praktiska tester samt utvärdering. Inom dessa ramar finns stort utrymme för egna initiativ!

Kompetensprofil

Vi söker 2 studenter som vill arbeta tillsammans. Ni kommer troligen från Maskin (gärna Mekatronik), Elektro eller Teknisk fysik.

Exempel på kunskaper som vi tror kan vara värdefulla är följande:
· Kunskap om gasers egenskaper
· Numeriska metoder
· Programmering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.