Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-04

Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Mål

Öka den praktiska användarbarheten av en nyligen utvecklad termodynamisk databas för verktygsstål och snabbstål genom att implementera molära volymer.

- Implementera experimentell information från litteraturen angående gitter parametrar och densiteter i en termodynamisk databas för C-Cr-Fe-Mo-V-W systemet. Följande faser ska ingå i databasen: bcc, fcc, MC, M6C och M7C3.
- Den nya databasen ska vid beräkningar kunna reproducera tillgänglig experimentell information angående gitter parametrar och densiteter för lägre ordningens system med samma noggrannhet som den experimentella noggrannheten.
- Databasen ska kunna prediktera volym fraktioner av ovan nämnda faser.

Tillvägagångssätt

Arbetet kommer att inledas med en litteraturstudie för att samla tillgänglig experimentell information om gitter parametrar och densiteter för lägre ordningens system och för de ingående faserna enligt ovan. Allt eftersom arbetet fortskrider implementeras denna information i en termodynamisk databas. Detta arbete innefattar modelleringsarbete och utvärderingar av ingående modell parametrar. Det senare kommer att infatta den största delen av detta arbete. Slutligen omfattar arbetet att använda databasen för beräkningar av kommersiella legeringar och verifiera om volym fraktionen av ingående faser överrensstämmer. Utvärdering av trovärdigheten av resultaten och identifiera eventuella svagheter eller felaktigheter.

Arbetets omfattning är avpassad till 20 veckors arbete, dvs. 20 poäng.

Deltagande företag
Böhler Edelstahl (Österrike) och Uddeholm Tooling AB.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.