Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-09

Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet: Tranells Fordonsteknik AB är ett ledande företag inom fordonsteknik. Verksamheten omfattar inredning av bussar för färdtjänst, handikapp- och sjuktransporter samt chassianpassningar och påbyggnationer av service- och specialfordon för de mest skiftande användningsområden. Tranells har funnits på marknaden i över 80 år. Tranells räknar med att om 2 år ha en omsättning på ca 35 Mkr med en vinstmarginal på 10% eller ca 3,5 Mkr. Volymökningen från dagens ca 15 Mkr skall ha uppnåtts framför allt på exportsidan samt inom produktsegmentet Cateringbilar. Legotillverkningen är något större än nu och volymen färdtjänstbussar ligger på samma nivå som 1997. Omsättningen per anställd skall ha ökat till 1 Mkr vilket innebär att vi kommer att vara ca 35 personer i företaget. Vi har således ett rekryteringsbehov på ca 15 personer.

Exjobb: Tranells Fordonsteknik AB planerar för att expandera och nyrekrytera i framtiden. Företaget är angeläget om att hitta en effektiv och fungerande organisationsmodell för verksamheten. Exjobbet går ut på att undersöka dagens organisation och ta fram förslag till förändringar i organisationen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.