Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-05

Jordningsproblematiken vid pulverlackering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Pulverfärg är en mycket betydande lackeringsmetod när det gäller industriell lackering och även den lackeringsmetod som växer snabbast. Färgen appliceras torrt (utan lösningsmedel) och med hjälp av spänningsdifferens mellan objekt och pulverfärgspartiklar. För att skapa den elektriska potentialen mellan pulverfärgen och objektet så laddas pulverfärgen till 50 - 100 kV. Uppladdningen kan ske både positivt och negativt, beroende på om man valt en appliceringsutrustning med friktions- eller elektrostatiskt uppladdning. Objektet hänger normalt i en fixtur eller krok som i sin tur är upphängd i en conveyor. Mellan objekt och conveyor ska jordningen vara så bra som möjligt. Eftersom krokarna är av metall blir de med tiden belagda med färg och därigenom blir jordningen gradvis sämre. Även andra resistansbryggor finns.

Efter pulverapplicering härdas pulverfärgen på objektet i 160-200 °C under 10-20 minuter beroende på tjocklek på objektet. När objektet kommer ur ugnen och har kallnat är det färdigt att hanteras.

Pulverfärgen består till största delen av epoxi eller polyester eller en blandning av dessa. Pulverfärger kan formuleras för att få olika utseende och egenskaper. Appliceringsverkningsgraden kan i vissa fall överstiga 90% i andra fall kan man direkt återvinna förbisprutat pulver.

Problembeskrivning
Att det måste vara bra jordning vet alla som arbetar med pulverlackering. Det har ändå visat sig att i vissa fall går att pulverapplicera objekt utan någon mätbar ledningsförmåga till jord! Som situationen är idag finns det inga nyanser mellan ¿bra jord¿ och ¿dålig jord¿. Det finns heller inga trovärdiga teoretiska eller praktiska förklaringar till varför det i vissa sammanhang fungerar utan jord.

Förslag på frågeställningar att belysa
o Presentera en teoretisk förklaring varför objektet måste vara jordat.
o Fastställa nivån (ex MΩ) avseende hur bra jordning behövs för pulverlackering med hänsyn till de två uppladdningsteknologier som finns (friktion och el-stat)
o Fastställa en eller flera fältmässiga testmetoder för att kunna verifiera bra eller dålig jord i en lackeringsanläggning.
o Verifiera konsekvenserna av dålig jord, med bägge uppladdningsteknologierna, avseende:
o Pulverfärgens omslag på objektet.
o Appliceringsverkningsgrad (andelen pulverfärg som fastnar på objektet i första skedet)
o Ytfinish (orange peel effect etc.)
o Kanteffekter (skikttjockleksförändringar på objektets kanter)
o Inträngningsförmåga (applicering i lådor)
o Olika pulverfärger (epoxi, polyester, metallic etc.)

Genomförande
Tester kan utföras hos IVF Industriforskning och utveckling AB i Mölndal, där det finns utrustning för pulverlackering.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.