Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Planeringsunderlag för konvertering till biobränslebaserade uppvärmningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Luleå Tekniska Universitet har på uppdrag av Energimyndigheten utarbetat ett verktyg Plats för eldning för att hantera planering av biobränsleanvändning på regional och kommunal nivå. Nuvarande projektetapp 2 innefattar ett antal fallstudier där materialet prövas och används i den kommunala verkligheten.

Er uppgift består i att utvärdera och analysera boendetypområden på delkommunal nivå i Storuman, Lycksele och Skellefteå i Västerbottens län. I utvärderingen ingår redovisning av bebyggelsetyper, bostadsutformning, klimatförutsättningar, topografi och annat med planeringsrelevans. Därefter ska Ni presentera och analysera positiva och negativa konsekvenser med biobränslebaserade värmeförsörjningssystem i typområdena. Visst utrymme för egna inriktningar finns. Tidigare under våren 2003 genomfördes i projektet ett liknande examensarbete på tre kommuner i Västra Götalands län ur vilket stor inspiration och hjälp kan fås.

Examensarbetet riktar sig framför allt till Er med utbildning i samhällsplanering, samhällsbyggnad, fysisk planering, geomatik eller annan utbildning med fokus på geografiska informationssystem. Dessutom är personer med stadsplaneringsintresse från utbildningar som energiteknik, ekologi eller biologi varmt välkomna med sin ansökan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.