Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-13

Utveckling och framtagning av extremt strömsnålt styrkort med radio- alternativt IR-mottagare samt radio- alternativt IR-sändare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Svalson AB, som är ett privatägt företag med 25 anställda, har patentsökt en motordriven rullgardin med integrerade batterier, utan laddning, som strömkälla. Det är därför viktigt att styrningen av elmotorn samt viloläget för radio/IR-mottagaren är extremt strömsnål och i princip ligger och ¿sover¿ mellan körningarna.

Syftet med projektet är att ta fram en färdig prototyp av ett mottagarstyrkort samt sändarstyrkort till ovan nämnda motordrift som lämpar sig att tillverkas i serieproduktion.

Uppgift:
Att i samråd med Svalson AB och externa elektroniktillverkare designa, beräkna, ev. programmera och tillverka en prototypserie (10 st) extremt strömsnåla styrkort med radio/IR-mottagare, för drivning av elmotor, samt styrkort för radio/IR-sändare till ovanstående. Arbetet kan även komma att omfatta viss utveckling för elåtervinning från motorn i inbromsningsfasen.

Genomförande:
1. Arbetet inleds med en gemensam projektgenomgång för att undersöka vilken teknik som kan vara optimal för prototyperna. Därefter upprättas projekt- och tidplan med projektmål.
2. Arbetet kommer att utföras i samråd med projektledaren och en maskinkonstruktör från Svalson AB.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.