Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-11

Postningsprogram till Horndals sågverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill ha hjälp med att göra ett postningsprogram som fungerar för vår produktion här i Horndal.

Ett postningsprogram är ett hjälpmedel för att simulera utfall och utbyte från olika kombinationer av sönderdelning av timmerstockar. Man vet toppdiametern på stockarna i de olika timmerklasserna (stockarna är i förväg sorterade i diameterklasser). Sedan testar man i programmet olika kombinationer av centrumvirke och sidobrädor och man får då ut både ett volymsutbyte (andel sågad vara respektive flis och spån) och ett värdeutbyte med hjälp av inlagda priser på de olika produkterna.

De postningsprogram som finns på marknaden i dag är inte anpassade till produktionen som finns på Horndals sågverk med tanke på att vi har en flexibel produktionslinje med stora möjligheter att anpassa dimensionen på virket till egenskaperna hos den enskilda stocken vad beträffande form och kvalitet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.