Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-02

Hur blir statlig sektor attraktiv på arbetsmarknaden?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
RSV vill undersöka:
Hur arbetar myndigheter och företag inom den Statliga sektorn med att marknadsföra sig som attrativ arbetsgivare?

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna och har som övergripande uppgift att leda myndigheterna genom att fördela ekonomiska resurser, ge mål och riktlinjer samt följa upp verksamheten

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.