Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-05

Kundtillfredställelse är det nödvändigt?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MRG Consulting driver entreprenörakademin. En process för nyföretagande och utveckling av tillväxt i företag och organisationer. MRG är lokaliserad i Värmland med adress i Karlstad.

Vid verksamhetsutveckling utgår de flesta modeller och metoder från grundläggande värderingar. Här kan nämnas modeller från SIQ, ISO 9000:2000 och ALMI. Gemensamt för verksamhetens framgång är hur bra den kan identifiera behoven oss primärkunden samt hur dessa behov tillfredställs. Hur arbetar framgångsrika organisationer med kundtrillfredställelse idag? Hur inventerar de behoven, vilka metoder nyttjas? Kundservice och dess betydelse för tillfredställelse? Ditt/Ert uppdrag blir att kartlägga ett antal olika företag och finna modeller för detta. I uppdraget ingår bla. en littertur och intervjuundersökning.


MRG Consulting är tjänsteföretag inom affärsutveckling och kompetensförsörjning lokaliserad till Haparanda, Skellefteå, Örnsköldsvik och Karlstad. MRG verkar på en Nordisk marknad. Kunder är offentliga och privata organisationer. MRG arbetar med följande tjänsteområden. Utveckling av organisationers affärer, Företagsetablering, analys av verksamhet, marknadskommunikation, föredrag/föreläsningar, Försäljningsuppdrag, projektledning av kommersiella uppdrag

Den juridiska presonen Mellanbygdens UtvecklingsCenter AB bedriver verksamhet under varumärket MRG Consulting.

Väl mött!

Lars Tornberg  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.