Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-05

HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MRG Consulting driver entreprenörakademin. En process för nyföretagande och utveckling av tillväxt i företag och organisationer. MRG kommer att finnas lokaliserad till Värmland under våren 2003 i egna lokaler.

I olika sammanhang nämns att entreprenör födds vi till. Vad säger befintlig forskning? Vilka grundläggande värderingar finns hos denna grupp? Vilka särdrag har dessa?

Ditt uppdrag blir att kartlägga och beskriva bakgrunden till vad som driver entreprenören samt ge en bild av entreprenören. I arbetet ingår litterturstudier samt kvalitativa studier av entreprenörskapet.

Vi söker Dig/Er som är intresserade av nyföretagande, entreprenörskap och utveckling i tillväxtfasen.


MRG Consulting är tjänsteföretag inom affärsutveckling och kompetensförsörjning lokaliserad till Haparanda, Skellefteå, Örnsköldsvik och Karlstad. MRG verkar på en Nordisk marknad. Kunder är offentliga och privata organisationer. MRG arbetar med följande tjänsteområden. Utveckling av organisationers affärer, Företagsetablering, analys av verksamhet, marknadskommunikation, föredrag/föreläsningar, Försäljningsuppdrag, projektledning av kommersiella uppdrag

Den juridiska presonen Mellanbygdens utvecklingscenter AB bedriver verksamhet under varumärket MRG Consulting.

Väl mött!

Lars Tornberg

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.