Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-11

Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagets nuvarande verksamhet startade 1981. Tyngdpunkten ligger på formsprutning av egna produkter. Företaget finns i Västervik och har drygt 20 anställda. Omsättningen ligger runt 28 Mkr varav 25 export, främst till norra Europa. Bl a tillverkar man och utvecklar produkter till tung fordonsindustri.

Företaget erbjuder en möjlighet till examensjobb inom produktutveckling. En befintlig plastprodukt för tunga fordon behöver förändras för att uppfylla nya krav från EU. Uppdraget lämpar sig väl för ingenjörer med intresse för fordonsindustri och produktutveckling i plast. Gärna två ingenjörer som med öppna ögon letar nya lösningar och som även väger in design och ekonomiska aspekter. Lämpligt med uppstart efter sommaren. Projektet syftar till att genom produktutveckling stärka företagets konkurrenskraft. Genom kunskapsöverföring mellan näringsliv-studenter stötta företagets tekniska utveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.