Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-30

Sälja med musik (TH 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Litet företag i Vimmerby som säljer helhetslösningar till butiker och restauranger. Tjänsten erbjuder musik, reklam och möjlighet till personalinformation. Produktetn skapar en känsla av samhörighet och hemkänsla och är en del i byggandet av image.

Hur kan man använda musik som en del i byggandet av image? Projektet rymmer två olika vinklingar.
1. Hur påverkas kunder av musik? Kan köpbeteendet påverkas? Hur skapas samhörighet och hemkänsla?
2. Hur kan företaget formulera säljargument pch påvisa fördelar när tjänsten ska marknadsföras gentemot butiker och restauranger? Vilken teoretisk bas och erfarenheter finns sedan tidigare? Ev kan projektet rymma produktion av marknadsföringsverktyg (video, Powerpoint) som företaget kan använda sig av när tjänsten ska marknadsföras.

Projektet syftar till att skapa ett underlag för markandsstrategier och säljargument.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.