Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en grupp på Novum, intill Huddinge sjukhus som huvudsakligen studerar mekanismer för celldöd vid skador i hjärnan och ryggmärgen. När nervvävnad utsätts för syrebrist (som vid stroke) eller traumatiska skador dör framförallt nervcellerna i vävnaden. En viktig mekanism för denna selektiva celldöd är så kallad excitotoxicitet. Glutamat är hjärnans viktigaste signalsubstans med vid dessa typer av skador frisätts/läcker stora mängder glutamat okontrollerat. På nervcellerna (och på vissa typer av gliaceller) finns glutamatreceptorer som överstimuleras av den långvariga frisättningen av glutamat. Blir receptorstimuleringen tillräckligt kraftig dör cellen, vilket kan ske både genom apoptos och nekros. Inte så mycket är dock känt kring de intracellulära processer som är inblandade. Vi har valt att studera dessa mekanismer utifrån de protein-protein-interaktioner som kopplar ihop de membranbundna glutamatreceptorerna med ett stort antal intracellulära proteiner, bl a olika calciumberoende enzymer. Vi studerar speciellt en typ av receptorsubenheter.
Ditt projekt går ut på att använda en metod kallad jäst-två-hybrid-teknik för att screena genomet för proteiner som kan interagera med den studerade receptorsubenheten. Beroende på vad du finner och hur snabbt det går så kan du även få bekräfta identifierade proteininteraktioner genom immunoprecipitation eller s k GST-pulldown.
Om detta låter intressant, hör av dig så kan du besöka oss och höra lite mer i detalj om detta projekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.