Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-12

FEA-modellering av ingasventil till flygmotor i avsikt att studera hållfasthet vid stigande temperatur

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid motorhaverier där man kan misstänka att detonationer och/eller pre-ignition förekommit påträffas ofta deformerade ingasventiler, s.k. tulipping där ventilhuvudet kupats synbarligen av det onormala trycket i förbränningsrummet kombinerat med att ventilen överhettats och förlorat i styrka. Studien skulle kunna resultera i en kurva där övertrycket i cylindern ställs mot ventilens temperatur. På ena sidan om kurvan deformeras ventilen, på andra sidan är den ok. En uppskattning av osäkerheten i analysen bör bifogas.

Syftet med studien skall för vår del vara att så småningom få en metod att dels fastställa att detonation och/eller pre-ignition förekommit, och kanske längre fram även kunna avgöra vilket av fenomenen som orsakat skadan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.