Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Inertial Navigation System for aircrafts

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom flyg används INS-system med mekaniska gyron för att stabilisera flygning och presentera en artificiell horisont vid flygning i mörker och dålig sikt. Detta presenteras för piloten i ett instrument som med vingar som sitter fast i instrumentet symboliserar det verkliga flygplanets vingar. Det mekaniska gyrot styr en rörlig ljus- och mörkblå skiva, (dvs himmel resp hav), som sitter bakom vingarna. Avgränsningslinjen mellan himmel/hav är den artificiella horisonten, som är parallell med den verkliga. I en högersväng kommer vingarna att luta åt höger (fast det är egentligen bakgrunden som rör sig¿)

Mikroelektroniken har gjort det möjligt att tillverka mikromekaniska komponenter (micro machined silicon), som känner av acceleration och vinkelförändringar i ett plan och som producerar en likspänning proportionell mot förändringen. En Inertial Measurement Unit (IMU) består av tre sådana sensorer och accelerometrar monterade i tre plan samt ett mikroprocessorsystem för signalbehandling. En sådan IMU ersätter ett konventionellt mekaniskt gyro. Tänkbara applikationer är sådana som kräver någon form av stabilisering, orientering eller vinkelavkänning. Sådana finns förutom för flyg inom bl a handikapphjälpmedel, antisladdsystem, obemannade fordon, kamerastabilisering, osv.

Examensarbetet innebär att programmera och implementera ett Kalmanfilter i ett INS för användning i flygplan, men andra tillämpningar kan vara aktuella. En introduktion till Kalman filter kan ses på t ex http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/Levy1997/

INS hårdvara finns i form av IMU-hårdvara med interface. En möjlig utvidgning av arbetet kan vara att konstruera ett interface mellan en GPS och INS-applikation för att presentera flygplanets höjd, fart, kurs, osv. Flera examensarbetare kan således samarbeta med mindre projekt inom det större övergripande.

Dessa examensarbeten kan passa dig som läser tillämpad matematik, signalbehandling, datateknik och/eller elektronik och är intresserad av flyg.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.