Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-03

Utveckling av funktion o design (JH 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Torsås, är nystartat och har tagit fram en produkt som förbättrar miljön och skapar förutsättningar för återanvändning av strömaterial i stallmiljöer.

De har tagit fram en maskin som ska underlätta separering av gödsel och strö dels för att underlätta hantering men även förbättra miljön i ridanläggningar/häststallar. Företaget vill ha hjälp med förenkla konstruktionen av maskinen och även förslag på designen. Detta kan vara lämpligt exjobb för studenter som arbetar med produktutveckling eller design. Maskinen är möjlig att transportera så projektet kan ske där studenterna finner det lämpligast.

Syftet är att utveckla funktion och design av maskin.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.