Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-16

Reservdelspolicy för dryckessystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
JEDE AB är leverantör av dryckessystem (egenutvecklade automater och egenförpackade drycker) till cirka 10 dotterbolag eller säljkontor, 230 återförsäljare och 30 agenter. Företaget grundades 1969. Vi erbjuder varma och kalla drycker på jobbet och målgruppen är arbetsplatser. Exportandelen utgör cirka 2/3. Omsättning 400 MSEK, 280 anställda. För ytterligare information hänvisas till vår hemsida www.jede.se.

Problembeskrivning:
Vi saknar en nedtecknad gemensam företagspolicy för våra reservdelar. Detta har lett till att olika praxis och uppfattningar har utvecklats i olika delar av företaget. Troligen är vår nuvarande reservdelshantering inte heller optimal vad avser enkel hantering, hög servicegrad och låga kostnader. En belysning av hela problemkomplexet är därför önskvärd.

Uppgift:
Ge svar på nedanstående frågor:
1. Hur länge bör vi ligga med reservdelar?
2. På vilken nivå bör vi lagerhålla reservdelar?
3. Hur skall vi prissätta reservdelar?
4. Hur skall ordermottagning och distribution gå till?
5. Vad skulle det innebära att outsourcareservdels-
hanteringen?
6. Vilken support behöver dotterbolag, agenter och återförsäljare?
7. Vilken kompetens och utbildning behövs?

Innehåll i uppgiften:
* Gör en kartläggning över nuvarande reservdelshantering.
* Gör en benchmarking hos andra leverantörer.
* Finns några styrande lagkrav eller praxis som vi skall ta hänsyn till?
* Gör en inventering av interna åsikter i frågan.
* Ta fram den verkliga kostnaden för reservdels- hanteringen.
* Föreslå hur vi konkret bör hantera reservdelar med hänsyn tagen till enkelhet i hanteringen, hög servicegrad till slutkund och låga kostnader, behov av support, utrustning och kompetens.
* Utarbeta idéer och förslag till policy.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.