Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Staroffice

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Många organisationer har idag en Microsoft Office-miljö med kontorsstöd i form av mallar som ger ett ¿initialt¿ utseende på dokumenten. Mallarna kompletteras ofta med makron eller VBA (Visual Basic for Applications) för att ge ytterligare stöd i form av dialogrutor och automatisering.

En flora med bra mallar ger ett stort stöd i organisationen och sparar mycket tid för medarbetarna. Ett program som Microsoft Word har ett mycket bra stöd för mallar med undantaget att det är svårt att integrera mallarna mot andra system (man kan läsa filer, men knappast något annat).

I dagens läge utvärderar många organisationer en övergång till Star Office. En av de aspekter som måste utvärderas är möjligheten till bra mallar. Ett minsta krav man bör ställa är att Star Office tillhandahåller en liknande möjlighet som befintligt Office-paket att ge stöd i form av mallar. Om detta stöd finns kan man se om Star Office kan erbjuda större möjligheter i form av integration mot befintliga system. Kan man exempelvis göra en dialogruta som, när man anger ett namn automatiskt kan hämta personens adress och telefonnummer så man slipper skriva in detta? Kan man göra en funktion som registrerar ett nyskapat dokument i ¿dokumentdatabasen¿? Kan man göra en mall som automatiskt hämtar ner de senaste försäljningssiffrorna när den öppnar? Finns det möjlighet till sådan form av integration så finns det möjlighet att få stora vinster. Det finns en excel del i staroffice och det gäller att på motsvarande sätt utreda den delen.

Eftersom Office-paketet vanligen är den del av datorsystemet som flest medarbetarna i en organisation kan lämpar det sig väl för att tillhandahålla IT-stöd av olika slag. Det finns redan idag organisationer där man exempelvis kan anmäla problem med en dator via en Word-mall och man använder i detta fall inte Word som ett ordbehandlingsprogram utan som en bas för att köra en applikation. Om Star Office har stora möjligheter för en integration kan det vara väl lämpat för mindre applikationer som telefonregister, konferensrumsbokningar, tidredovisning och liknande kontorsstöd.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda vilket stöd i form av makron, mallar och integration som finns, hur detta mappar mot det stöd som finns i Microsoft Office, samt hur en effektiv övergång från Microsoft Office till Star Office bör genomföras beträffande mallar. Även möjligheten till integration mot en J2EE-miljö bör belysas.

Mål
Målet är att examensarbetet ska utmynna i en skriftlig rapport med metodbeskrivning, utredning, slutsats och kodexempel. En demoapplikation ska också skapas.

Uppgift
Uppgiften är att utreda på vilket sätt man effektivast genomför en övergång från Microsoft Office miljö till Star Office miljö med makron, mallar och integration. Uppgiften består också i att se på vilket sätt man kan automatisera informationsflödet till Star Office. Integrationen sker mot J2EE system med EJB:er.

Avgränsningar
Detaljerna i avgränsningarna diskuteras med studenten. Nedan är några utgångspunkter:
· Inriktning mot ordbehandlingsdelen (motsvarande Word i Microsoft Office).
· Teknisk inriktning mot Star Office. R2M har goda kunskaper kring de möjligheter och begränsningar som finns i Microsoft Word så kunskaper om denna del inhämtas lämpligen i samtal med lämplig person från R2M.
· R2M har goda kunskaper kring J2EE och EJB så stöd för att skriva underliggande tjänster för exemplen kommer att finnas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.