Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-01

Hemsida

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Familjen Isaksson har anor inom porfyrhanteringen i Älvdalen från slutet av 1700-talet. Isaksson Porfyr drivs idag av Ola Isaksson i 6:e generationen, med specialinriktning på olika kvalitetsarbeten av Älvdalsporfyr. Nytillverkning och kvalificerade reparationsarbeten står för största delen men även projekt av nya produkter ingår.

En hemsida (www.porfyr.com) finns sedan några år men tiden räcker inte riktigt till för att uppdatera och hålla den intressant och aktuell. Det vore önskvärt med en uppfräschning av layout och bilder för att kunna marknadsföra än mer till internationella kunder. En stor del av kontakterna sker idag via Internet och detta behöver utvecklas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.