Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Optimering av internt reningsverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ferruforms verksamhet i Luleå bedrivs inom Yttervikens industriområde, cirka
3 km nordnordväst om centrala Luleå. Den produktion som bedrivs i Luleå består i första hand av tillverkning av ramartiklar, bakaxelbryggor mm för lastbilar och bussar.
Utgångsmaterialet för produktionen är i huvudsak stålplåt och smidda ämnen. Dessutom förekommer inköpta färdigtillverkande artiklar som monteras. Antalet anställda är ca 650.

En stor del av tillverkade artiklar ytbehandlas i två egna ytbehandlingsanläggningar. Ytbehandlingsprocesserna består av alkaliska tvättning, zink-mangan-fosfatering, elektrodopplackering samt pulver målning.

Sköljbad samt processvätskor från förbehandling och ED-lackering leds till ett internt reningsverk. Verket består av satsvis behandling (neutralisering, flockning och sedimentering), genomströmningsbehandling (neutralisering, flockning, lamellsedimentering) samt en avancerad slutrening i form av sandfilter, kolfilter och selektivjonbytare. Renat vatten går via det kommunala spillvattennätet till Luleå kommuns avloppsreningsverk.

Eftersom det är belagt med lagkrav att kvaliteten på renat vatten håller sig inom vissa gränsvärden vad gäller bl a metaller, olja i olika former, fosfor, fluorid mm, är det av yttersta vikt att det interna reningsverket fungerar optimalt

Mål
Ferruform jobbar kontinuerligt med förbättringar av alla processer, men vill nu fokusera ytterligare på att optimera det interna reningsverket. Målet med examensarbetet är att studera hur alla delsteg i reningsverket fungerar för att sedan ta fram ett förslag till hur respektive reningssteg ytterligare kan förbättras för att minimera halterna förorening i utgående vatten.

Förkunskaper
Examensarbetet är mest lämpat för studerande inom civilingenjörsprogrammen samhällsbyggnadsteknik, kemiteknik eller annat program med miljö- eller kemiprofil. Kunskaper om VA-teknik är meriterande.

Ersättning
Ersättning utgår vid godkänt examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.