Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-12

Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Jag deltar i ett tvåårigt EU-projekt som drivs av Innovation Västmanland, Almi Företagspartner i samarbete med bl a Mälardalens Högskola. Syftet är att ge mig stöd och hjälp att utveckla och sprida kunskap om ett speciellt behandlingsinstrument ¿ AquaSound, musikbädden för djupavslappning, som jag använder mig av sedan ca 9 år i min praktiska verksamhet som psykoterapeut.

Min utbildningsbakgrund utgörs av psykologlegitimation 1978 och legitimation som psykoterapeut 1986. Mitt specialintresse är sambandet kropp och själ alltsedan slutet av 70-talet. Utbildning i kroppspsykoterapi ingår i min psykoterapiutbildning. Under tiden 1985-1998 arbetade jag halvtid på smärtmottagning halvtid som privatpraktiserande psykoterapeut. Numera är jag endast privatpraktiserande. Min nuvarande patientgrupp består av personer med såväl psykiska som psykosomatiska besvär. Stress och utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till att de söker hjälp.

Behandlingsinstrumentet utgörs av en musikavslappningsanläggning, som jag inhandlade 1992 i USA efter ett studiebesök där. Efterfrågan på denna behandlingsform har ökat med åren. Jag har därför vidareutvecklat den amerikanska anläggningen och låter nu tillverka en svensk variant för försäljning.

Musikanläggningen består av 2 bashögtalarlådor med frekvensområde från 25 Hz och uppåt, ovanpå vilka det ligger en vattenmadrass. Vid både huvud- och fotända sitter högtalare med frekvensområde 72 till 22000 Hz. En stereoanläggning är ansluten till högtalarna.
När man ligger på madrassen och musik spelas går ljudvibrationerna via vattemadrassen in i kroppen och masserar på en djup inre nivå. Musiken blir till både en kroppslig och själslig upplevelse, du hör och känner musiken i hela din varelse. Det är således basvibrationerna som gör jobbet. 20-30 min har visat sig vara en lagom tid för att nå avslappning. Rytmen 60 slag/min, kroppens vilopuls, ger bästa effekt. Jag använder mig av både klassisk och modern musik i denna rytm.

När jag fortfarande arbetade på smärtmottagningen hade jag möjlighet att låta smärtpatienterna använda musikbänken. Detta är en patientgrupp som ju har oerhört svårt att slappna av. Jag utarbetade ett koncept för dem som innebär att man ligger på bänken 2-3 ggr/v i 20-25 min i några veckor, därefter 1g/v under några veckor. Samma musikprogram används hela tiden. Jag spelar in musiken på ett kassettband och låter patienten ta hem det för att lyssna på det dagligen i ca 3v. På detta sätt lär sig kroppen att slappna av hemma också. Konceptet har visat sig mycket framgångsrikt. Personer som aldrig tidigare förmått slappna av trots ihärdiga försök med andra metoder har nått djup avslappning på detta sätt.

Avslappningens betydelse för vår hälsa är väl dokumenterad vetenskapligt. Det är i det djupt avslappnade tillståndet som vi läker och hämtar nya krafter, som inspiration, kreativitet och glädje får näring

Jag använder mig dagligen av musikavslappningen i min praktik.
Ovan nämnda koncept har visat sig mycket effektivt för utbrända och stressade människor ö h t. Alla mina patienter erhåller ett kassettband för att kunna slappna av och återhämta sig hemma. Förmågan att återhämta sig har ju visat sig väsentlig för att stå emot stress. Musikavslappningen har på detta sätt blivit en oersättlig del i rehabiliteringen och genom tillgången till musikkassetten ett viktigt stöd för att upprätthålla balansen efter avslutad psykoterapi.

Uppdrag:

Jag har som sagt ca 9 års praktisk erfarenhet av musikavslappningen men får ofta frågan om det gjorts någon vetenskaplig studie på metoden, vilket ju inte är fallet. Jag söker nu någon/några studenter som är intresserade att genomföra en studie inom ramen för t ex en C¿ eller D- uppsats. En intressant infallsvinkel vore att mäta effekten, såväl på det psykiska planet som på det kroppsliga, av att låta musikvibrationerna gå via vatten in i kroppen, genom att t ex låta en grupp få uppleva musiken via musikbädden och en

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.