Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-28

Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sapa AB
Sapa AB är verksamt inom främst två områden; produktion av högförädlade aluminiumprodukter och tillverkning av plastkomponenter för bilindustrin. Företaget har tillverkning på ett tiotal orter i Sverige samt i ett flertal länder i Europa. Årsomsättningen är ca 10 miljarder kronor och antalet anställda ca 7000.

Sapa Technology i Finspång har ett 40-tal anställda. Vi är Sapa-företagens gemensamma enhet för forskning och utveckling inom aluminium. Vår breda kompetens täcker allt från smältning och gjutning, bearbetning och värmebehandling till materialegenskaper hos halvfabrikat och färdiga produkter av aluminium.

Bakgrund
De aluminiumlegeringar som strängpressas (extruderas) till profiler är vanligtvis av typen AlMgSi (EN-AW 6000-serien). Vid pressningen genomgår dessa legeringar samtidigt med formningen en upplösningsbehandling d v s i materialet förekommande utskiljningar av magnesium och kisel löses upp. Efter pressningen kyls profilerna med tillräcklig hastighet för att magnesium och kisel skall stanna i lösning (en övermättad fast lösning av magnesium och kisel i aluminium). Genom en efterföljande värmebehandling vid lägre temperatur, åldring, kan mycket små partiklar av Mg2Si fås att skiljas ut i grundmaterialet. Dessa utskiljningar bromsar dislokationsrörelser och höjer avsevärt profilernas hållfasthet (utskiljningshärdning). En förutsättning för bildandet av de härdande partiklarna är dock att de ursprungliga grova utskiljningarna av magnesium och kisel har lösts upp. Denna upplösning tros påskyndas av deformationen vid pressningen, men i vilken utsträckning är inte känt.

Avsikt
Avsikten med detta examensarbete är att studera hur upplösningen av Mg2Si-partiklar i en AlMgSi-legering påverkas av samtidig deformation. Utförande I arbetet skall provkutsar av en AlMgSi-legering värmas i sandbadsugn till ett antal olika upplösningstemperaturer och stukas i en vertikalpress. Kontrollprover får genomgå samma temperaturcykel men utan deformation. Proverna prepareras för undersökning i ljusoptiskt mikroskop och mätning med datoriserad bildanalys. Mekaniska egenskaper utvärderas grovt i form av hårdhetsmätningar efter åldring. Arbetet utförs på Sapa Technology. Rapport skrivs på engelska som är koncernspråk.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.