Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-08

Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I januari 01 projektanställdes en brottsförebyggare i Tuve-Säve. Tuve-Säve är en stadsdel i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan stadsdelen och det lokala bostadsbolaget. Brottsförebyggaren har arbetat med barn och ungdomar för att förebygga en kriminell karriär. Arbetet har riktat sig mot ungdomar med etablerad kriminalitet, ungdomar i riskzonen och att utveckla ungdomar till positiva förebilder. Arbetet ligger under barn och ungdomsenheten i stadsdelen, men samarbetet är brett med kontakter med polis, skola, socialtjänsten, fritid, bostadsbolag, företagarförening, föreningsliv med mera.

Projektet är till en början på två år med en option på ett tredje år. Önskemålet är att få en halvtidsutvärdering för att kunna ta ett beslut om en eventuell fortsatt verksamhet.

Vi önskar hjälp med en utvärdering av projektet. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara socialt arbete, pedagogik, beteendevetenskap eller liknande. Eftersom arbetet är verksamhetsövergripande kan utvärderingen göras med olika vinklar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.