Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-22

Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid den unika (det enda i sitt slag i Europa) förbrännings-, pilot-anläggningen (BTC) vid Sveriges lantbruks universitet, SLU i Umeå jobbar vi med att prova olika fasta biobränslen i form av pulver, briketter och pelleter. Dessa bränslen framställs av olika råvaror och bränns i olika pannor för att kunna analysera några olika parametrar bland annat emissioner till luften vid förbränning.

Detta examensarbete med titel
Malning och förbränning av rörflenspulver
går ut på att:
Ta prover på ett lämpligt rörflen (askhalt, fukthalt)
Riva och finmala ca 600 kg
Riven och kvarnen på pelletspressen i BTC
Analysera pulvret (siktning, volymvikt m m)
Göra en försöksdesign, räkna ut luftflöden.
Utföra förbränningsförsök med fullständig emissionsmätning.
Utvärdera resultat och skriva rapport.

Arbetsplatsen:
Enheten för biomassateknologi och kemi,
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
Box 4097, 90403 Umeå,
Tel: 090-786 94 63 (Studierektor)
Fax: 090-786 94 94
E-mail: [email protected]
Besök vår hemsida: (www.btk.slu.se eller http://www.btk.slu.se/swe/avdelningar/Avdelning.cfm?Avdelning_id=10)

Projektet avser civilingenjörer och högskoleingenjörer i energiteknik men också andra relevanta utbildningar, t ex kemi och teknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.