Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Urbana klimatrum samarbetar forskare inom arkitektur och psykologi vid Högskolan i Gävle och naturgeografi vid Göteborgs universitet. Vi ska undersöka hur klimatet varierar i bebyggelsen och vad klimatet betyder för hur olika stadsrum används och upplevs.

Vi har valt några centrala offentliga platser i Göteborg och Luleå som studieobjekt, och vi ska i skrivande stund inleda fältundersökningarna med en enkätundersökning till personer som bor och arbetar i Göteborgs centrum. Därefter följer klimatmätningar, intervjuer och observationer under 4 tvåveckorsperioder fördelade på ett år, den första 10 ¿ 19 juni. Därefter fortsätter vi i Luleå, först med en enkätundersökning och sedan med fyra fältmätningsperioder.

Medverkan i en fältmätningsperiod skulle kunna vara en lämplig utgångspunkt för ett examensarbete. Vi behöver då två personer som svarar för intervjuer och observationer.Därefter följer sammanställning och analys av insamlade data. Analysen kan inriktas på vad klimatet betyder för upplevelse och användning av utemiljön och/eller hur bebyggelsen påverkar mikroklimatet. Det finns stora möjligheter till fördjupningar och avgränsningar vad gäller undersökningsmetoder, teori eller praktisk tillämpning. Det innebär att det här förslaget har flera delar som kan utföras på B-, C- och D-nivå av studenter som läser arkitektur, landskapsarkitektur, psykologi och beteendevetenskap.

Vi söker för övrigt en doktorand till projektet, en person med grundexamen i arkitektur, landskapsarkitektur eller psykologi, titta under www.hig.se ¿Lediga anställningar¿. Läs mer om forskningsprojektet på http://www.hig.se/tb/by/forskning/urbanklimat.html.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.