Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-18

Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Electrolux i Mariestad har växt till att bli norra Europas största tillverkare av kyl- och frysskåp för hushållsbruk. Enheten har tre huvudverksamhetsområden . Dessa är produktutveckling, logistik och tillverkning. Även inom logistik- och tillverkningsområdena drivs utveckling. En rad viktiga stödfunktioner finnes såsom tex HR, Controlling, Kvalitet och IT. Verksamheten har inom alla sina områden och under rad år utvecklats starkt. En förutsättning för detta har bl.a varit att arbetssätten och arbetsverktygen har utvecklats och trimmats

Ett av verktygen för att bättre kunna utöva ledningsarbetet har varit en sk ¿Databas för Ledning¿. I denna har vi på det lokala nätet lagt upp de viktigaste styrdokumenten såsom tex Scorecards (målkort) och avdelnings- eller processpecifik ledningsinformation.

Den befintliga databasen kan ses som en första generation. Den har en del brister vilka behöver avhjälpas.

Uppdragsbeskrivning och mål:
Syftet med examensarbetet är att se över strukturen i databasen och tillsammans med ledningen föreslå en ny struktur med specifierat innehåll som bättre svarar mot dagens behov. Dessutom behöver sättet att använda databasen gås igenom och styras upp. Detta är såväl en administrativ som IT-teknisk fråga. Det är också önskvärt att få en större del av informationen presenterad med grafiska framställningar än vad som idag är fallet.

Övrigt:
Examensarbetet genomföres lämpligen av en grupp bestående av 2-3 studenter med inriktningarna Industriellt ledarskap, ekonomi och IT.
En plan görs inledningsvis med handledaren samt sannolikt en styrgrupp för hur kartläggning och insamling av data och behovsbild bör ske.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.