Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-01

Tegnérs brev- analys mm (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alice Tegnérs gamla sommargård utanför Nässjö är kulturhistoriskt riksintressant och har de även en mindre utställning om biskop Esaias Tegnér. Nyligen hittade ägarna 27 brev från perioden 1770-1840 som alla är författade av Esaias Tegnér. De vill nu stärka sin redan kulturhistoriska prägel genom att någon student undersöker, analyserar och sammanställer syftet med breven. Hur förväntades biskopen och ämbetsmannen Esaias Tegnér använda breven? Vilken typ av information innehöll de osv?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.