Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-27

Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund och möjligheter:
En ¿grusgrop¿ kan idag innehålla värden för miljontals kronor, krossade och sorterade massor kan ses som hårdvaluta i vissa sammanhang! Med anledning av att grusgropar ofta ligger enskilt till och kanske saknar el krävs lite speciella lösningar för att övervara passager till/från området. Det finns idag bra system på större anläggningar, med vågar, identifiering registrering etc. Det finns dock inte system som är bra och färdiga att använda ute i fält.
Ny teknik kan erbjuda nya lösningar för fjärrövervakning och styrning av bommar ute i fält, med batteridrift kan man använda små datorer, mobiltelefoni, kameror, sensorer etc för att rapportera olika händelser långt ute i skogen.

Mål och beskrivning:
Ni skall som ett första steg göra en omvärldsbevakning och studera vilka tekniska komponenter som kan användas. Sedan plockar ni ihop ett enklare system med vissa komponenter och utvecklar några begränsade funktioner under kontrollerade former (labtest).
Sedan flyttas utrustningen till fält och provas under en tid. Kommunikation skall ske från fält till en central databas som har ett gränssnitt mot internet eller till mobiltelefon (SMS).
Arbetet avslutas med en rapport och förslag till hur man kan produktifiera systemet.

Projektet utförs i samverkan med Ljusdals teknikpark ¿ Idéum Clara Vallis, se www.claravallis.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.