Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-17

Underlag för byggnadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hovfjället AB bedriver en framgångsrik skidanläggning i Sveriges sydligaste fjällnatur i Torsby kommun. Området är idag ett naturreservat. Företaget önskar nu expandera med boende i anslutning till nedfarterna och vill gå in i en ny fas i anläggningens historia. Byggnationen måste vara anpassad till den specifika miljön och behöver ett underlag för en byggnadsplan i det aktuella området.

Kostnadstäckning för resor samt boende finns.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.