Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-18

Beta amyloider och Alzheimer¿s sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom gruppen för Molekylär neurofarmakologi forskar vi kring Alzheimers¿s sjukdom (AD), den mest vanligt förekommande demenssjukdomen. AD karakterisas av kognitiva störningar, neurodegeneration med bl. a. förlust av antalet neuroner, synapser och nikotinreceptorer, samt patologiska förändringar såsom inlagringar av ß-amyloider (senila plack) och neurofibrilllära förändringar (tangles).
Våra studier rör bakomliggande mekanismer vid AD och nya behandlingsstrategier som leder till en minskad produktion av ß-amyloider, ökad nedbrytning eller ökad clearance av ß-amyloid från hjärnan. Studierna utföres på olika AD modeller av transgena möss, olika cell linjer samt postmortal human hjärnvävnad.
Inom ramen för ditt examensarbete kommer du att arbeta med ett avgränsat delprojekt under handledning. Grundläggande kunskaper i områden såsom molekylär biologi, farmakologi, samt neurovetenskap är en fördel. Examensarbete avslutas med en skriftlig rapport samt med en muntlig redovisning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.