Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-24

Simulering av laddningstransport i halvledare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet innebär att inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Institutionen för Teknik och Naturvetenskap,Campus Norrköping och Mitthögskolan,Sundsvall,studera modeller för laddningstransport i halvledarmaterial med Monte-Carlo(MC)simulering. Utveckling av en kraftfull MC-simulator för kristallina (ordnade) material som bl a använts för att studera transport i kiselkarbid har pågått ett antal år, och simuleringarna är ett värdefullt hjälpmedel vid studier av såväl grundläggande fysikaliska frågeställningar som egenskaper hos olika halvledarkomponenter.
Oordnade material har ännu inte inkluderats i simulatorn.Det är lämpligt att med hjälp av ett enkelt endimensionellt modellsystem börja studera transportegenskaperna hos dessa material innan mer omfattande MC-studier påbörjas.
Exempel på aktuella problemställningar är
- att undersöka hur man ska behandla fällor (traps) på ett effektivt sätt vid MC-simulering.
- att studera inverkan av dopning på transportegenskaper hos amorft kisel.

Lämpligt för studerande som läst kurser i fasta tillståndets fysik och kvantmekanik (civ.ingprogram med fysikinriktning eller fysikprogrammet),och har intresse för programmering.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.