Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Omfattning: Metod för statistisk databearbetning- och analys. En kvalitetsmodell för outputgranskning. Algoritmer som behövs för statistikprogrammering.
Dsv - vad som krävs för att det ska bli en svarsprofil (lätt-tolkad)
- vad som krävs för att kunna jämföra profiler.
- algoritmer som behövs för statistikprogrammering

Empiriska data som ska kunna hanteras statistik (genom multivariatanalys) kommer från utbildningsprogram på Internet, i form av besvarade frågor i en kartläggningssituation.

Data som ska tolkas består av 60 frågeställningar (variabler) som besvaras på en skala mellan 1-6. Detta frågematerial är indelat i 6 kluster. Varje kluster ger möjlighet till tolkningar och analys av dels individen (objektet) dels gruppen. Analyser ska kunna göras dels för respektive kluster, dels för alla kluster sammantaget ¿ på individnivå och på gruppnivå. Dessutom ska jämförelser med tidigare grupper (branscher etc) kunna göras.

Empiriska data ska lagras. Styrkan i sambanden mellan frågorna i respektive kluster är viktig. Genom att vikta erhålls en bild av vilka frågor som har besvarats på det ena eller andra sättet för att ett värde (en effekt) skall uppstå. Styrkan i sambanden mellan frågorna ska kunna bestämmas. Empiriska data ska kunna analyseras så att effekter av olika slag kan utläsas genom faktoranalys. Detta är ett viktigt moment för att kunna utläsa om någon fråga föranleder en snedvridning av resultatet och därför borde ändras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.