Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-20

WEB-Projekt Data i realtid (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi arbetar med affärssystem, verksamhets- och affärsutveckling. Lite
info om detta finns på vår enkla hemsida.

Vi har flera WEB-Projekt.

Aktuellt nu är ett projekt om att kunna presentera data (i realtid)
från affärssystemets databaser ut på WEB.

Låter det intressant så kontakta oss för ett samtal.

http://www.itkgroup.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.