Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-26

MDI-exjobb om design av mjukvara för barn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Att titta på designföretags arbetssätt, metoder och motivationer när de utvecklar mjukvara för barn.

Frågor:
Vilka metoder och processer använder sig företaget av? Finns det begräsningar som styr? Hur relaterar de till forskning inom området, dvs. utför de någon själva, utreder de vad som andra har gjort, har de kontakt med externa forskare på området? Utgår de på något vis från barn och deras användningskontext? Har de någon kontakt med barn? Vad är deras motivationer och mål? Är de medvetna om vad deras artefakter signalerar till användarna, dvs. barnen?

Uppgift:
Utforma och genomför enkäter/intervjuer angående ovanstående och liknande frågor. Analysera materialet samt koppla det till rådande forskning inom MDI och design.

Metod:
Utformning och analys av enkät till så många företag som möjligt vilka har sin hemvist i Sverige och utvecklar mjukvara riktad till barn i ålderskategorin 7 ¿ 13 år. Utifrån enkätresultatet ska ett mindre antal företag väljas ut och på dem ska intervjuer och eventuellt observationer genomföras.

Förväntat resultat:
En god belysning av designföretags arbetssätt, metoder och motivationer.

Start:
Omgående.

Grundkrav:
MDI eller beteendevetenskaplig bakgrund.

Önskvärt:
Självständig, kreativ student med erfarenhet av enkätkonstruktion, intervjuer och observationer.

Övrigt:
Exjobbet skulle kunna genomföras av två exjobbare som antingen arbetar tillsammans eller enligt två olika spår men inom ramen för ovanstående beskrivning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.