Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-28

Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Visby innerstads fastigheter har bebyggelseinventerats. Inventeringen är idag ganska ostrukturerad och relevanta sökbegrepp saknas. Materialet är heller inte tillgängligt för varken användare eller allmänhet. Önskvärt är att materialet blir sökbart och att en datalösning väljs som gör materialet användbart för användarna, dvs 3 myndigheter i en första etapp, därefter ev tillgängligt för allmänheten i nästa steg. Inventeringen är idag gjord i en accessdatabas.

Frågeställningar:
1) Vilken teknisk miljö ska väljas för databasen? En weblösning krävs för koppling mot karta.
2) Hur bör materialet struktureras för att bli sökbart? Arbetsgrupp finns för sakinnehåll.
3) Hur ska databasen konstrueras och utformas för att på ett enkelt sätt fungera för uttag av information och uppdateringar? Uppdateringarna och ajourhållningen ska kunna utföras av 3 olika myndigheter.

Syfte:
Att kopiera inventeringsmaterialet och lägga det som en ny databas i en server någonstans. Databasen ska vara tillgänglig för användarna så att materialet kan ajourhållas och ständigt hållas aktuellt. I en senare etapp kan man också tänka sig att materialet görs tillgängligt för allmänheten med behörighet att exempelvis titta.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.