Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-12

Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagshälsovårdens syfte är att medverka till att ständigt förbättra *arbetsmiljön och därmed om möjligt förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljö. Vi medverkar aktivt i rehabiliteringar av personer som fått någon slags arbetsoförmåga. Vi arbetar konsultativt gentemot företag, dvs. det är vår kunskap vi säljer. Våra kunder är företag och organisationer med anställda men även enskilda firmor där bara en person finns.

De större företagen vet oftast precis hur man vill använda företagshälsovården. De mindre företagen har svårare att se hur man kan använda företagshälsovård. Även i de små företagen går det att förbättra arbetsmiljön.

Frågan är: Hur kan vi öka intresset för företagshälsovård hos de små företagen i Ljusdals och Härjedalens kommun? Vad är småföretagares syn på företagshälsovård? Vilka behov har småföretagare av företagshälsovård?

*Arbetsmiljö är både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.