Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-19

Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
Effektiv produktion, underhåll och produktivitet är viktigt för Sverige. Utöver detta krävs kvalité så att Svenska företags produkter och tjänster är av ¿världsklass¿. Det är dags att återta begreppet ¿Made in Sweden¿ och säkerställa att vi skapar förutsättningar för ett Sverige i ¿världsklass¿.

Detta exjobb har till avsikt att få en tydlig bild på hur företag med CNC maskiner, för skärande bearbetning, skapar förutsättning för tillväxt i Sverige.

Du som student skall få ett utbyta att ditt exjobb för din utbildning och att du kan tillgodogöra detta arbete vid anställning i framtiden. Därför skall exjobbet var publikt och inte ¿hemligt¿.

Arbetet sker på din egen ort (skola eller hem). Stor delen av dialogen mellan dig som student och kontaktperson nedan sker via e-post och Internet.

Du som student tar kontakt med lämplig examinator på din skola och gör en bedömning om ni tillsammans tycker detta exjobb är rätt för dig i din utbildning.

Viktigaste delen i detta exjobb är att du som student tycker ämnesområdet lockar dig och att du med glädje ser fram emot ett viktigt och skojigt exjobb. Med sann glädje skapas förutsättningar för ett lyckat och bra arbete.

Vision
Skapa en Sverige karta där man tydligt kan se vart alla företag som producerar med CNC maskiner med skärande bearbetning (fräsning och svarvning) finns och vilka maskiner (fabrikat, styrsystem) man använder och hur många maskiner och människor som jobbar med detta. Göra en värdering på förädlingsvärdet som dessa maskiner skapar.

Mål
Då arbetet är omfattande är det tänkt att man minst skall var två personer som gör exjobbet tillsammans. Då målen nedan är så många skall en begränsning överenskommas så att arbetet blir ett 20 poängs nivå. Det är tänkt att flera exjobb kan ske i hela Sverige men med olika delar. Samarbete mellan olika exjobb grupper uppmuntras.

1.Kartlägga antal företag som använder CNC maskiner med skärande bearbetning. Beskriva dessa företag typ placering i Sverige, antal anställda, omsättning, ålderstruktur och utbildningsnivå på operatörer osv.
2.Kartlägga antal operatörer som dagligen använder CNC maskiner med skärande bearbetning. Framtida strategi för utveckling av operatörer och trender i utvecklingen.
3.Kartlägga antal maskiner och fabrikat av CNC maskiner med skärande bearbetning. Hur länge lever en CNC maskin? Hur ser livscykeln ut för en maskin. Antal ägare under livstiden.
4.Kartläggning hur man köper en maskiner med skärande bearbetning. Används LCC och LCP modeller. Hur sker beslut av en ny maskin ut. Om LCC modell inte används hur gör man utvärderingen av olika offerter? Vilken trend finns på maskinutvecklingen? Kommer tillståndsbaserat underhåll och MIMOSA standarden att användas i framtiden?
5.Kartlägga utbildningar som för operatörer för CNC maskiner med skärande bearbetning. Vem beställer utbildning? Hur specificeras köpet av utbildningen?

Presentation av examensarbete
Allt resultat presenteras på Internetgruppen ¿CNC-Sweden¿
http://groups.yhaoo.com/group/cnc-sweden/
och skall vara publikt. Språk på examensarbete skall vara på svenska med undantag av en kort ingress och resultat på engelska. Eventuellt finns planer att presentera exjobben i seminarier form för marknadens sakkunniga vid lämpligt tillfälle.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.