Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-21

Analysera kritiska faktorer för AC-system med koldioxid som köldmedium

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Att använda koldioxid som köldmedium är ett möjligt koncept för AC-system i fordon. En övergång från dagens köldmedium till koldioxid innebär förändrade egenskaper, bland annat betydligt högre tryck, hos systemet.

Uppgift
Med detta examensarbete vill vi få kritiska faktorer för ett koldioxidsystem (exempelvis prestanda, trycknivåer och reglering) identifierade och värderade.

Uppgiften innebär bland annat konstruktion av testsystem och analys av testresultat med fokus på reglering. Även en riskanalys av systemet bör genomföras.

Utbildningsprofil
Vi ser gärna två sökanden från Teknisk högskola 180 p med inriktning mot maskin, energi och/eller reglerteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.