Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-30

Friskvård till 100 procent (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
100 procent media vill ha friska medarbetare. För att uppnå detta har man inlett ett friskvårdsprogram där man vill utgå från individens behov och förutsättningar.

Gör en nulägesanalys för företagets medarbetare och skapa en hälsoprofil för företaget och dess medarbetare. Föreslå utifrån detta aktiviteter och åtgärder som kan leda till utveckling av hälsan. Aspekter som kost, motion, sömn, sociala faktorer, sjukdomsbilder skall vägas in.

Hur mäter man och följer upp det man gjort? Hur går man sedan vidare?

Lite kort om 100 procent media:

Vad är 100procent media AB?

100procent är ett registrerat aktiebolag med 100.000 kr i aktiekapital och en omsättning på ca 3 miljoner. Organisationsnummer 556568-1524. 100procent har varit verksam sedan 1997.

Men vad är det som gör 100procent så framgångsrikt?

Personalen
Människorna och individerna bakom företaget är orsaken till vår framgång.
På 100procent jobbar det 7 personer, alla med olika egenskaper och
kompetens. Vi är inte konfliktfria men vi har en gemensam syn på hur vi ska skapa kundnytta åt våra uppdragsgivare.

Med fokus på kundnyttan och genom ett humant tänkande skapar vi tekniska
lösningar som överträffar det mesta.
Prova oss får du se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.