Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-07

Utvärderning av miljötillsynskampanj i Gävleborgs län. (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under senare delen av 2002 till början av 2003 bedrev länsstyrelsen tillsammans med kommunerna i länet en tillsynskampanj angående företagens egenkontroll. Egenkontrollen går ut på att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet ur miljösynpunkt. Egenkontrollen regleras i Miljöbalken 26 kap 19§ och i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Projektet omfattade information till företagen och utövande av tillsyn på företagens egenkontroll. Flertalet av länets företag som bedriver miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken har fått informationsmateriel. Av dessa har ca 130 företag besökts för inspektion och genomgång av egenkontrollen.

Både A-, B- och C-anläggningar ingår i projektet. Detta innebär att allt från små familjeföretag till stora processindustrier ingått i projektet.

Examensarbetet ska utvärdera hur projektet uppfattades ur företagens synvinkel. Hur har tillsynsmyndighetens roll uppfattats vad gäller information och inspektion. Vad som var bra och dåligt osv. Utvärderingens genomförande bestäms i stor del av studenten/studenterna. Hör av er för vidare diskussion.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.