Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-27

Logistik (JH 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Borgholm på Öland, arbetar med maskinpåfyllning i tuber, plastflaskor mm av olika produkter. Företaget startade sin verksamhet 1998, har vuxit snabbt och är idag nio anställda med en modern maskinpark som möjliggör en fortsatt expansion.

Man har ett antal maskiner som tillverkar olika produktsortiment där man vill ha undersökt hur dessa skall vara placerade utifrån dagens situstion, men också vid en ev tillbyggnad. Företaget vill också ha ett bättre flöde av materialet genom fabriken vilket också påverkas av maskinernas placering.

Syftet är att undersöka och lämna förslag på flöden/layout på hur man placerar sin maskiner och ur man får bättre flöde/logistik genom fabriken av produkterna man tillverkar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.