Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Organisation och outsourcing av litet expansivt företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi utvecklar och säljer en patenterad unik larmsiren i hela världen. Idag har vi outsourcat de flesta funktionerna. För att möta tillväxten på ett kontrollerbart sett behöver vi en flexibel organisation med lämpliga funktioner outsourcade.
Studien ska ge denna plan för hur organisationen, med hänsyn till outsourcing, bör förändras över tiden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.