Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-23

Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Biotekniska processer baseras på användning av biologiska katalysatorer istället för kemikalier och kräver generellt mindre energi samtidigt som produktegenskaperna kan förbättras.
Industriellt intressanta tekniker är olika enzymatiska behandlingar av massa och svamp på ved för att reducera störsubstanser och/eller förbättra massaegenskaper.
Exjobbet går ut på att utvärdera några föreslagna tekniker i lab/pilot- skala, utarbeta förslag till en industriell applikation samt göra en ekonomisk utvärdering. Målet är att lovande applikationer slutligen skall testas i full skala.
Vilka biotekniska applikationer som studeras och försöksupplägg bestäms i samråd mellan exjobbare, KTH/Träkemi (huvudhandledare) och Bravikens Pappersbruk. Huvudsaklig placeringsort kommer att vara Stockholm (kan diskuteras).

Förslag på applikationer

Minskning av extraktivämnesrelaterade problem genom behandling av flis med albinostam av blånadssvampen Ophiostoma piliferum, den sk. Cartapip-processen, samt även reduktion av elenergiförbrukning vid raffinering av tallflis.

Behandling av TMP och eventuellt returfiber (DIP) med lipaspreparat.

Tillsats av xyloglukan till TMP, kemisk massa eller returmassa i avsikt att öka styrkan, eventuellt förbättra formationen och/eller minska behovet av inblandning av kemisk massa i papperet.

Kontaktpersoner:
Gunnar Henriksson, KTH , Träkemi
Tel. 08-790 6163
[email protected]

Lars Sundström, Bravikens Pappersbruk, Holmen Paper
Tel. 011-236 572
[email protected]

Holmen Paper AB ingår i Holmenkoncernen. Företagets huvudkontor finns i Norrköping. Vi är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med totalt fyra pappersbruk i Norrköping, Hallstavik, Vargön och Madrid.

Produktionskapaciteten uppgår till 1,8 miljoner ton per år. Omsättningen är ca 8,8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 2 500.

Vi producerar trähaltigt tryckpapper för främst dagstidningar, tidskrifter, veckotidningar, bilagor, reklamtryck och telefonkataloger.
http://www.holmenpaper.com/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.