Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-04

Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Oskarshamn samarbetar kommun och landsting i något som heter BIM.
BIM står för barn i missbruksfamiljer och vi har under cirka 10 år genomfört ett antal barngrupper just för dessa barn. Sammanlagt har cirka 25 barn gått i grupp. Vi arbetar efter Rädda Barnens material och vi träffar barnen under 1 års tid. Syftet med gruppverksamheten är att barnen ska se att de inte är ensamma om dessa problem, att avlasta skuld, att kunna sätta ord på det de upplever och att förmedla hopp. Vi brukar också göra mycket kul tillsammans; tex fira födelsedagar, utflykter, läger....
Vi önskar en utvärdering från de barn som deltagit i grupp under åren. Syftet med detta är att se hur och om gruppen kan ha varit till nytta, fanns det något som inte var bra, hur skulle vi ha gjort istället, hur har det gått för de här barnen osv.

Utvärderingen skall grundas på avidentifierade intervjuer av barnen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.