Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Redovisning inom turismnäringen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolaget som bedriver sommar- och vinterturism är beläget i norra Värmland.

Bolaget önskar en analys av sommarturismen för att se var lönsamheten finns. Analysen skall förmodligen ha formen av täckningsbidragsanalys för olika intäktskällor såsom boende, olika aktiviteter, restaurangverksamhet etc, samt en analys av overheadkostnader under sommaren. Analysen skall utgöra beslutsunderlag för framtida satsningar.

Analysen skall delvis utföras på plats i norra Värmland. Bolaget betalar milersättning.

Om Du är intresserad är Du välkommen att kontakta Carina Bäccman på Vägvalet Karriärservice vid Karlstads universitet som förmedlar kontakten till bolagets VD.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.