Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-12

Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget innebär att utifrån ett marknadsföringsperspektiv ta fram ett förslag på hur Amtech AB eller Internet Everything AB kan utvecklas på bästa sätt.

Dala Pronet, en ideell förening, driver ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av IT inom Orsa och Älvdalens kommuner.

Projektet syftar till att bidra till en positiv utveckling i den norra Dalaregionen. Projektet bedriver två huvudsakliga aktiviteter. Den första är ett nätverksbyggande mellan organisationer verksamma inom IT. Den andra är ett medvetandegörande av möjligheterna av IT i verksamheten hos traditionella företag.
Genom samverkan mellan IT företag kan synergier erhållas i och med att mångfalden av kompetenser sammanstrålar och därmed skapar en totalt sett konkurrenskraftigare virtuell organisation än vad de enskilda företagen själva står för. Genom en aktiv dialog med traditionella företag så kan behov och möjligheter av IT identifieras och därmed en utveckling av organisationen och dess verksamhet genomföras.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.