Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-12

IT Marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget innebär att utföra en marknadsundersökning inom IT-området mot företag och organisationer inom Älvdalen och Orsa kommuner. Första steget blir att ta fram relevanta frågeunderlag, sedan via enkät och intervjuer ta in information, för att sedan sammanställa, utvärdera och avrapportera resultatet.

Dala Pronet, en ideell förening, driver ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av IT inom Orsa och Älvdalens kommuner.

Projektet syftar till att bidra till en positiv utveckling i den norra dala regionen. Projektet bedriver två huvudsakliga aktiviteter. Den första är ett nätverksbyggande mellan organisationer verksamma inom IT. Den andra är ett medvetandegörande av möjligheterna av IT i verksamheten hos traditionella företag.
Genom samverkan mellan IT företag kan synergier erhållas i och med att mångfalden av kompetenser sammanstrålar och därmed skapar en totalt sett konkurrenskraftigare virtuell organisation än vad de enskilda företagen själva står för. Genom en aktiv dialog med traditionella företag så kan behov och möjligheter av IT identifieras och därmed en utveckling av organisationen och dess verksamhet genomföras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.