Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-31

Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GYROS AB utvecklar och tillverkar avancerade hjälpmedel för biomedicinsk analys. Eftersom våra produkter bygger på mikrofluidik i CD-skivor är kunskap om insugningshastigheten för provlösningar i tunna kanaler viktig för dimensionering av strukturer i skivan.

Det arbete som vi föreslår är en fortsättning på ett tidigare examensarbete och avser att skapa en tillförlitlig teoretisk modell för insugningen av prov genom kapillärkraft. Arbetet kommer att bestå både i experimentellt- och beräkningsarbete. Bland annat kommer insugningshastigheten av vätskor i kanaler att uppmätas och kontaktvinkelmätningar att göras på släta ytor samt i smala kanaler. De uppmätta insugningshastigheterna kommer därefter att jämföras med hastigheter beräknade från kontaktvinklarna. Mätningar och beräkningar kommer att göras både för vatten och för andra vätskor för att få en bild av verksamma mekanismer.

Provningsarbetet, liksom den teoretiska analysen av resultaten kommer att ske i GYROS ABs lokaler under handledning av Tekn Lic Gunnar Kylberg (tel 018-566309) samt Tekn Dr Therese Sennerfors (tel 018-566324).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.