Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-18

Beräkningar/undersökning av miljöns påverkan på BB.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi eftersöker mer studier och undersökningar kring miljöns inverkan på förlossning och eftervård.

Förslagsvis en jämförelse mellan en vanlig BB-avdelning och BB-Stockholmsprojektet.

Stockholmsprojektet - privat BB. Förespråkar naturligförlossning dock finns medicinsk kunskap och tillgänglighet. Miljön är ej sjukhuslik.

Ämnesområdet och konceptet är tämligen nytta varav studier av milöpåverkan efterfrågas för tillämpninar och påvisan av effekter från miljön.

Frågeställningen och utvecklingen av undersökningen diskuteras med frågeställaren. Uppsatsen/undresökningen kan tänkas omfatta mer än
10 p.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.